nedeľa 21. septembra 2014

Em

gentle intruder – shy – but persistent
I‘m barely awake, caught up
in a state of not-knowing, not-thinking
the world does not exist – yet
your arm around my waist
is my first reality

I caress streets with my shoes alone
inhale thousands greetings
rooms buzzing with questions
rooms impatient for answers

usually they survive the paperstorm
and I return with green and blue scars on my hands

we sit
smell of coffee permeates the air
clashing with the tea leaves in your pots
quick words hang on your tongue
meant for other people and another day

your arm around my waist
is my first reality

            

            

pondelok 10. marca 2014

Škorce

za mojím oknom sú škorce
je ich presne dvadsaťsedem
nohami objímajú konáre
stromu oproti

zlietavajú, spúšťajú sa dolu
stovky čiernych drobných sĺz denne

nedojedená oliva v pohári
hľadám v nepamäti - kto
vankúše skrčené na zemi
obrysy tvárí bez tváre – kto

museli vidieť – kto
keď ma chcú naštvať
zlietavajú, spúšťajú sa dolu

stovky škorcoradostí denne