streda 28. marca 2012

quietude in the kitchen

                                                             quietude in the kitchen

                                             the gift is in the box
                                                 and the box is wrapped

                                                 odd number of flowers
                                                and a ribbonofcourse

                                           water – once still
                                                is still – under the lid

                                             almostquiet steam
                                                   disturbing the edginess
                                        of the kitchen

                                               knives idle & ready
                                                        for the most peaceful act

                                  i checked
                                                    according to the recipe
                                                and still – a boilover

                          not
                                                as simple as cooking
                       
                                (illustration Barbora Idesová http://barboraidesova.blogspot.com/)

utorok 20. marca 2012

Hey you !

            choking
on a silent life

can you feel the grains
filling up the mouth-cave

i wonder if you heard
the sound of a whistle

when the worlds died out
sandy lips
muttering the storystreda 14. marca 2012

Paralýza strák

ďaleko od hora
                        ďalej     od dola

sedeli straky na plotoch
vdychovali brieždenie
do posledného napätia zreníc

starci vypreparovaní
            chuchvalcami zlatovlasov

až nebolo žiadne poTom
iba To a o Tom

ilustrácia: http://barboraidesova.blogspot.com/

nedeľa 11. marca 2012

Neáronovské požehnanie


100 papierových pripomienok
z chrbta
na zemi
nahý nevydrží
let
čo je viac
ako kráčať       
požehnaná dotykmi